Financovanie chalupy

Naše muškátyKúpu chalupy si treba dôsledne zvážiť. Musíme počítať nielen s cenou samotnej nehnuteľnosti, ale aj s financiami potrebnými na nevyhnutné opravy a údržbu, dane a miestne poplatky, platby za elektrinu, vodu a podobne. Ak tam plánujeme chodiť pravidelne, musíme zarátať aj výdavky na benzín či servis auta. Treba si tiež uvedomiť, že nám kúpou chalupy pribudne ďalšia domácnosť o ktorú sa bude potrebné starať, na čo budeme potrebovať hlavne čas.

Na financovanie chalupy môžeme použiť všetky štandardné spôsoby financovania nehnuteľnosti. V ideálnom prípade máme dostatok hotovosti a kúpnu cenu dokážeme zaplatiť okamžite. Dáva nám to istú výhodu pri vyjednávaní o cene. Ak ponúkate celú sumu naraz, skúste sa dohodnúť za takúto platbu na zľave. Predávajúci pri predstave rýchleho pripísania peňazí na účet má tendenciu na zľavu pristúpiť skôr ako pri čakaní na úhradu peňazí z úveru. Predpokladám ale, že v takejto pozitívnej finančnej situácii nie je každý. Preto ďalšou možnosťou môže byť úver, alebo hypotéka. Výhodnejšia je hypotéka, pretože ponúka nižší úrok. Na druhej strane ale banka vyžaduje založenie vhodnej nehnuteľnosti vo svoj prospech. To môže byť v prípade chalupy niekedy problém. Záleží od toho, aký typ nehnuteľnosti je zapísaný na liste vlastníctva. Ak ide rodinný dom určený na trvalé bývanie tak s tým väčšinou nie je problém. Jediné čo budete potrebovať je znalecký posudok k nehnuteľnosti. V prípade, že banka nie je ochotná akceptovať priamo kupovanú nehnuteľnosť, môžete ručiť inou nehnuteľnosťou umiestenou na území SR.

Kúpa chalupy je investícia, ktorá by sa časom a pri správnej starostlivosti mala aj zhodnocovať. Preto úver na kúpu chalupy považujem za úver z kategórie zdravých. Zdravých v tom zmysle, že peniaze nejdú rovno do spotreby (napr. kúpa auta, alebo televízora). Zároveň sa dá v prípade problémov so splácaním pri najhoršej variante chalupa predať a utŕžené peniaze použiť na splatenie úveru. Samozrejme predaj môže nejaký čas trvať, takže určitú finančnú rezervu si treba ponechať. Ale nemaľujme čerta na stenu!

Úhrada kúpnej ceny

Pri úhrade kúpnej ceny sa oplatí byť opatrný a zvoliť spôsob bezpečný pre obidve strany. Na výber máme opäť z viacerých možností. Spomeniem len dve, ktoré považujem za najrozšírenejšie.

1. vinkulácia v prospech účtu predávajúceho – túto službu poskytujú banky a funguje tak, že kupujúci vinkuluje na svojom účte kúpnu cenu v prospech účtu predávajúceho. Peniaze sú uvoľnené na základe podmienky, ktorá sa dohodne pri zriadení vinkulácie – v prípade kúpy nehnuteľnosti to býva predloženie listu vlastníctva, na ktorom ako majiteľ kupovanej nehnuteľnosti vystupuje už kupujúci. Kupujúci po založení vinkulácie už s vinkulovanými prostriedkami na účte nemôže disponovať a na uvoľnenie prostriedkov na základe splnenia podmienky už nie je potrebný jeho súhlas. Tento spôsob považujem z pohľadu kupujúceho za najbezpečnejší, pretože peniaze sú uvoľnené až v čase, kedy je na liste vlastníctva uvedený už nový majiteľ. Z pohľadu predávajúceho je v princípe jediným rizikom to, že vinkulovaná suma podlieha exekučnému konaniu. Teda ak by počas doby čakania na zápis do katastra prišla na daný účet exekúcia, banka ich musí pre zadržať a neuvoľní ich. Vinkulácia sa zakladá na dobu určitú, čo znamená, že ak by zápis do katastra neprebehol do doby uvedenej v zmluve k vinkulácii, tak sa automaticky zruší a peniaze ostanú na účte kupujúceho.

2. úhrada z hypotekárneho úveru po predložení potvrdeného návrhu na zápis do katastra nehnuteľností – presný spôsob záleží od konkrétnej banky, ale po schválení hypotekárneho úveru a predložení návrhu na zápis záložného práva k predmetnej nehnuteľnosti a návrhu na zápis nového majiteľa do katastra nehnuteľností sú peniaze uvoľnené buď rovno na účet predávajuceho, alebo na účet kupujúceho, ktorý ich následne pošle predávajúcemu. Toto je štandardný spôsob úhrady v prípade priameho financovania hypotekárnym úverom.

Konkrétny spôsob úhrady v konečnom dôsledku záleží od dohody a vzájomnej dôvery medzi predávajúcim a kupujúcim.

Ako sme financovanie chalupy riešili my.

Keďže sme nemali nasporený dostatok financií, rozhodli sme sa chalupu financovať hypotekárnym úverom. Zašli sme do hypotekárneho centra banky a nechali si vypracovať nezáväznú ponuku. Založiť v prospech banky sme chceli priamo kupovanú nehnuteľnosť a tak sme si nechali vypracovať znalecký posudok. Pri vypracovaní posudku si ale dajte pozor. Nám sa stalo, že banka zamietla ručenie chalupou s odôvodnením, že stav v znaleckom posudku nekorešponduje so stavom na liste vlastníctva. Do znaleckého posudku bola zahrnutá aj šopa, ktorá ale nebola zapísaná na liste vlastníctva. Obyčajného človeka by to nenapadlo. Nakoniec to skončilo tak, že sme si pozičali peniaze v hotovosti od známych a následne sme to celé prefinancovali hypotekárnym úverom, ktorý sme zabezpečili bytom. Celá transakcia zabrala spolu skoro dva mesiace a zápis nového majiteľa na katastrálnom úrade v Myjave trval presne jeden mesiac.

 

(prečítané 1467 krát)

4.00 avg. rating (83% score) - 3 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

code