Štatút spotrebiteľskej súťaže na Facebooku

 1. Súťaž organizuje NaVidieku.sk s.r.o., Kadnárova 62, 831 53 Bratislava, IČO: 47700203, DIČ: 2024060687, Zapísaná v: Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel s.r.o., Vložka číslo: 97909/B zo dňa 12.3.2014
 2. Súťaž trvá od 1.1.2019 od zverejnenia súťaže na facebookovej stránke Na Vidieku do 6.1.2019 20:00 hod, kedy bude súťaž ukončená
 3. do súťaže sa môže zapojiť každý, okrem – zamestnancov spoločnosti NaVidieku.sk s.r.o, ich rodinných príslušníkov; – ostatných predajcov značky Annie Sloan
 4. podmienkou zapojenia sa do súťaže je dať „LIKE“ stránke Na Vidieku na Facebooku a komentovanie príspevku
 5. cenou v súťaži je originálna Annie Sloan Chalk PaintTM litrová farba, 500 ml priesvitný vosk, oválny štetec č.8 v hodnote 65,50 €
 6. výherca súťaže bude vylosovaný z komentujúcich v príspevku, ktorý zároveň dal „LIKE“ facebookovej stránke Na Vidieku
 7. výherca bude oznámený po vylosovaní na facebookovej stránke Na Vidieku
 8. cena bude odovzdaná odoslaním prostredníctvom kuriérskej doručovacej spoločnosti (na tento účel musí výherca zaslať prostredníctvom správy na facebooku adresu a číslo mobilu, na ktorú bude výhra doručená), prípadne osobným odberom na predajni NaVidieku.sk, Cyprichova 6, 831 53 Bratislava počas otváracích hodín
 9. výherca stráca nárok na výhru v prípade, ak si výhru neprevezme v odbernej lehote od kuriérskej spoločnosti alebo si ju osobne nevyzdvihne do 28.2.2019 vrátane.
 10. na účel súťaže sú spracúvané osobné údaje v rozsahu: účastník súťaže – názov facebookového profilu; výherca súťaže – meno a priezvisko, doručovacia adresa a tel. číslo. Údaje nebudú ďalej využívané a spracúvané.
 11. účastník súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky
 12. súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.